Artykuł sponsorowany

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczanie ścieków powstających w gospodarstwie domowym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Można to zrobić instalując oczyszczalnię przydomową. Rozwiązanie to polecane jest zwłaszcza wtedy, gdy nie można podłączyć się do kanalizacji. Rozważając montaż takiej oczyszczalni mamy do wyboru kilka wariantów. Jednym z nich są oczyszczalnie biologiczne. Przyjrzyjmy się zatem bliżej ich budowie oraz sprawdźmy w jaki sposób oczyszczają ścieki?

Jak są zbudowane biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków w porównaniu do innych rodzajów przydomowych oczyszczalni np. drenażowo-rozsączających są instalacjami bardzo kompaktowymi. Wszystkie urządzenia tworzące taką oczyszczalnię zajmują nie więcej niż 10 m2. Dlatego bez większych przeszkód można je montować nawet na bardzo małych działkach lub takich, gdzie ukształtowanie terenu, albo warunki gruntowo-wodne wykluczają budowę innego typu oczyszczalni. O tym z czego konkretnie składają się oczyszczalnie biologiczne opowiada ekspert firmy Bio-Tek, która zajmuje się budową i obsługą biologicznych oczyszczalni ścieków w Szczecinie i okolicach:

W biologicznych oczyszczalniach ścieków podobnie jak w innych przyzakładowych i przydomowych instalacjach oczyszczanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to faza oczyszczania beztlenowego, nazywana także pierwotną. Urządzenia, w których zachodzi ten proces to osadniki gnilne. We wszystkich rodzajach oczyszczalni są one bardzo podobne, a różnice mogą wynikać jedynie z ilości zastosowanych komór. Dopiero w drugim etapie oczyszczania, określanym jako oczyszczanie właściwe widać różnicę w zastosowanych urządzeniach i samym sposobie doczyszczania ścieków. W przypadku oczyszczalni biologicznych mamy do czynienia z technologią oczyszczania przy pomocy czynnego złoża biologicznego. Metoda ta jest najbardziej ekologiczną z wszystkich stosowanych. Sercem oczyszczalni biologicznych jest zbiornik ze złożem biologicznym, to w nim zachodzą procesy chemiczne powodujące neutralizację szkodliwych substancji zawartych w nieczystościach. Kolejny istotny element to tarcza rozbryzgowa lub rury z nacięciami. Odpowiadają one za odzysk oczyszczonej wody i przekazanie jej do filtra gruntowo-roślinnego, w którym następuje jej końcowe oczyszczenie. Ostatnie dwa elementy to drenaż rozsączający oraz zbierający, a także system odprowadzania oczyszczonych ścieków. Umożliwiają one ich ponowne wykorzystanie np. do podlewania ogrodu.

Jakie są zalety i wady oczyszczalni biologicznych?

Decydując się na montaż biologicznej oczyszczalni ścieków trzeba mieć świadomość, że rozwiązanie to ma pewne słabe punkty, jednak pozostałe typy oczyszczalni również takie posiadają, więc wybór konkretnego systemu powinien wynikać z dokładnej analizy jego zalet i wad. Może być również podyktowany pewnymi warunkami technicznymi np. małą działką lub wysokmi poziomem wód gruntowych. W przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków na plus można zaliczyć fakt, że charakteryzuje się ona wysoką skutecznością w redukcji niemal wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, a także jest odporna na nieregularne dostawy ścieków. Dodatkowym atutem jest niewielki rozmiar całego systemu, co pozwala na jego montaż w dowolnym miejscu. Do wad oczyszczalni biologicznych można zaliczyć konieczność okresowego przepłukiwania, a w niektórych przypadkach nawet wymianę złoża biologicznego odpowiedzialnego za oczyszczanie ścieków. Poza tym pewne elementy mechaniczne muszą być co jakiś czas wymieniane na nowe. Jednak rozważając wszystkie za i przeciw okazuje się, że w pewnych sytuacjach oczyszczalnie biologiczne są najlepszym rozwiązaniem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy