Materiał Partnera

Jak dobierać płyny do instalacji solarnych?

Jak dobierać płyny do instalacji solarnych?

Płyn solarny jest medium, które przenosi ciepło z kolektora słonecznego do wymiennika. Powinien charakteryzować się odpowiednią temperaturą, ponieważ kolektor oraz rurki doprowadzające płyn do wymiennika zlokalizowane są na zewnątrz budynku. Kolektory montuje się na stałe, a więc umieszczone są na dachu nawet w czasie silnych przymrozków. W trakcie zimy nie odłącza się kolektorów od instalacji podgrzewania ciepłej wody, więc płyn solarny musi mieć odpowiednią temperaturę zamarzania. Najczęściej jako medium odpowiedzialne za transport ciepła w instalacjach solarnych wykorzystuje się różnego rodzaju glikol. Jakie są zalety stosowania glikolu w instalacjach solarnych?

Glikol w instalacjach solarnych – zalety

Glikol jest substancją chemiczną, którą wykorzystuje się w instalacjach solarnych jako czynnik grzewczy. To dzięki niemu możliwe jest przekazywanie ciepła z układu solarnego zamontowanego na zewnątrz budynku do instalacji c.w.u. Glikol charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko – chemicznymi, co sprawia, że wykazuje dużą odporność na wpływ warunków atmosferycznych.

Płyn solarny jest więc jednym z głównych elementów systemu solarnego, ponieważ odpowiada za transport ciepła z kolektorów do zasobnika ciepła. Choć czysta woda mogłaby stanowić doskonały nośnik ciepła, to warto pamiętać, że płyny solarne mają znacznie bardziej zróżnicowane właściwości. Nie tylko oddają maksymalną ilość ciepła do systemu, ale także chronią go przed korozją, osadami oraz mrozem. Z tego względu, nie należy napełniać układu solarnego wodą pitną, ponieważ korozja, kamień i inne osady mogłyby doprowadzić do zniszczenia instalacji.

Aby dobrać odpowiedni płyn do instalacji solarnych, należy zwracać uwagę przede wszystkim na rodzaj zawartego glikolu. Zalecane są substancje posiadające glikol monopropylenowy (MPG), dipropylenowy (DPG) oraz bio - glikol. Pierwszy rodzaj stosowany jest często jako płyn przenoszący ciepło w przemyśle związanym z żywnością, ponieważ jest całkowicie nietoksyczny. Charakteryzuje się także niską temperaturą zamarzania, dzięki czemu sprawdzi się nawet podczas dużych mrozów. Drugi rodzaj znajduje swoje zastosowanie przy wysokich temperaturach. Bio - glikol składa się natomiast w 100% z roślin i nie zawiera toksycznych substancji. W rezultacie powoduje zmniejszenie emisji CO2 i zużycie mniej energii, niż w przypadku tradycyjnych glikoli.

Dlaczego płyny solarne to ważne substancje?

Aby instalacje solarne mogły sprawnie działać, należy stosować optymalny ciekły nośnik ciepła. Tylko on gwarantuje wydajną wymianę ciepła i chroni instalację termiczną przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem i korozją. Płyn solarny w zimie nie zamarza i pozostaje stabilny przy zmiennych stanach agregatu. W sprzedaży dostępne są zarówno gotowe mieszanki płynów, koncentraty, wysokotemperaturowe płyny, ekologiczne ciecze, jak i środki do czyszczenia instalacji.

Jak mówi pracownik firmy Aqua - concept oferującej sprzedaż płynów solarnych: Należy pamiętać, że płyny solarne mogą zmieniać swoje parametry, z uwagi na długotrwałe użytkowanie instalacji. Z tego względu, należy je regularnie kontrolować. W tym celu trzeba sprawdzać termin ważności płynu solarnego (można odczytać go w karcie technicznej producenta). Wymiana płynu powinna odbywać się nie częściej niż co 5 lat.

Decydując się na zakup płynów solarnych, zaleca się wybór jedynie sprawdzonych producentów tych substancji. Ciecze posiadające w składzie wysokiej jakości glikole to gwarancja sprawnego funkcjonowania całego systemu grzewczego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy