Artykuł sponsorowany

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego – czym jest, jaka jest jej treść, kiedy należy ją spisać?

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego – czym jest, jaka jest jej treść, kiedy należy ją spisać?
Wiele obiektów użyteczności publicznej, ale również budynków mieszkalnych potrzebuje instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poznaj najważniejsze fakty na jej temat – czym jest, co powinno znaleźć się w jej zapisach, kiedy należy ją przygotować oraz gdzie można znaleźć więcej informacji na jej temat.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest opracowaniem, które skupia w jednym miejscu wszystkie ustalenia z zakresu ochrony przed pożarem. Są w niej zapisane wymagania dotyczące kwestii organizacyjnych, porządkowych oraz technicznych – innymi słowy wszystkie istotne informacje na temat użytkowania budynku. Warto wiedzieć, że instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinien znać i stosować każdy pracownik - zajmowane stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy nie ma znaczenia. Jeśli potrzebujesz poszerzyć wiedzę z omawianego obszaru, najważniejsze przepisy dotyczące IBP znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Dotyczy ono ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Podstawowe zapisy w instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

W opracowaniu powinny znaleźć się zapisy, które przedstawiają warunki ochrony przeciwpożarowej konkretnego obiektu oraz opis jak duże jest ryzyko zaprószenia ognia w jego przestrzeni. Poza tym instrukcja określa jakie wyposażenie przeciwpożarowe powinno znajdować się danym budynku i w jaki sposób należy je serwisować. Co więcej, w IBP znajdziesz wskazówki jak postępować, gdy wybuchnie pożar. Na te zasady składają się między innymi sposoby organizacji ewakuacji. To jednak nie wszystko. Pełny wykaz treści, które powinny znaleźć się w instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdziesz w wymienianym wyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kiedy należy opracować instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Opracowanie należy stworzyć dla obiektów budowlanych, które określa się mianem tzw. użyteczności publicznej. Są to między innymi szkoły, przedszkola, banki oraz biblioteki. Ponadto, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna w budynkach takich jak hotel czy pensjonat, a nawet tych, które pełnią funkcję produkcyjną i magazynową. Co więcej, tworzenie takiego opracowania jest zasadne wtedy, gdy wymienione obiekty spełniają poniższe kryteria.
  • W budynkach znajduje się strefa, która jest zagrożona wybuchem pożaru.
  • Kubatura brutto danego obiektu przekracza 1000 m3. Do tej zasady nie muszą stosować się właściciele budynków inwentarskich, czyli takich, w których hoduje się zwierzęta gospodarskie. W danym przypadku IBP jest potrzebne, gdy kubatura obiektu przekracza 1500 m3.
  • W składowiskach odpadów oraz stacjach uzdatniania wody powierzchnia strefy pożarowej powinna przekraczać 1000 m2.

Aktualizacja IBP – jak często należy ją przeprowadzać?

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna być aktualizowana okresowo, czyli co najmniej raz na dwa lata. Ponadto, zapisy należy na nowo dostosować również wtedy, gdy zmianie ulega sposób użytkowania obiektu oraz proces technologiczny, który wymusza zastosowanie innych niż dotychczas warunków ochrony przeciw pożarom. Dokument, który bezpośrednio odnosi się do aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Podsumowanie

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w wielu przypadkach jest niezbędnym elementem wyposażenia obiektu. Jeśli ustawa wymaga od Ciebie sporządzenia takiego opracowania, wiedza na jego temat jest wręcz niezbędna – na szczęście, powyższy artykuł pomoże Ci stworzyć wartościowy i użyteczny dokument.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy