Artykuł sponsorowany

Instalacja gazowa w domu – remont i sprawdzanie szczelności

Instalacja gazowa w domu – remont i sprawdzanie szczelności

Instalacja gazowa w domu jest dla nas niezwykłym udogodnieniem, ale powinniśmy pamiętać, żeby co jakiś czas robić jej przegląd i sprawdzać, czy nie potrzebny jest jej remont. Prace tego typu najlepiej powierzyć fachowcom, ale sami też powinniśmy wiedzieć co zrobić w razie nagłej potrzeby. Czy instalację gazową można zabudować?

Według przepisów budowlanych rury gazowe można ukryć w bruździe osłoniętej ekranem lub wypełnionej masą tynkarską, którą można łatwo usunąć, bądź przykryć je nieuszczelnioną obudową. Jednak najlepiej jest, kiedy nie są one w ogóle zabudowane.

Z czego powinny być wykonane rury?

Rury gazowe mogą być wykonane z miedzi i wtedy można je ze sobą łączyć za pomocą lutu twardego, bądź też mogą to być rury stalowe, które łączy się łącznikami gwintowanymi lub się spawa. Wytrzymalsze na uszkodzenia mechaniczne są rury stalowe i dlatego należy tylko takie rury stosować na zewnątrz budynku.

W jaki sposób powinny być ułożone przewody instalacji gazowej?

Poziome odcinki instalacji należy układać w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych oraz urządzeń iskrzących, natomiast pionowe odcinki instalacji powinny być oddalone od od urządzeń iskrzących w odległości o co najmniej 60 cm. Jeśli rura gazowa będzie się krzyżować z inną instalacją, wówczas odległość pomiędzy nimi powinna wynieść co najmniej 2 cm. Jeżeli natomiast przewód gazowy przechodzi przez ściany i stropy, wtedy trzeba go zabezpieczyć rurą osłonową.

Jak wykonać próbę szczelności?

Taką próbę wykonuje się za pomocą sprężonego powietrza i podczas jej wykonywania ciśnienie powinno wynosić 0,1 M MPa. Taką kontrolę powinien wykonywać wykonawca instalacji gazowej, a po jej wykonaniu powinien zostać sporządzony protokół. Przegląd instalacji gazowej powinien się odbywać co najmniej raz do roku (tak samo, jak przegląd instalacji wentylacyjnej).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy