Artykuł sponsorowany

Gdzie ulokować domowy zbiornik na gaz?

Gdzie ulokować domowy zbiornik na gaz?

O prawidłowym umiejscowieniu zbiornika z gazem, myśli się najczęściej w kontekście budowy domu na działce, która znajduje się daleko od sieci ciepłowniczej czy gazowej. Nie jest to oczywiście jedyna sytuacja. Niejednokrotnie osobista kalkulacja kosztów i aspektów przemawiających za wygodą, skutkuje rozwiązaniem, jakim jest zbiornik na gaz na terenie działki.

Odległość zbiornika z gazem od budynków i granicy działki

Zbiorniki używane w budownictwie jednorodzinnym zazwyczaj mają pojemność równą 2,7 m³ (2700 L). W przypadku dużych domów używane są zbiorniki mogące pomieścić 4,85 m³ (4850 L) gazu. Właściciel domu, który chce usytuować zbiornik na swojej działce, musi znać wymagania dotyczące odległości zbiornika od innych zabudowań czy urządzeń na działce.

Najbardziej aktualne przepisy muszą być znane firmom, które zajmują się sprzedażą i montażem zbiorników na gaz.

W przypadku zbiorników naziemnych o pojemności trzech metrów sześciennych odległość od wszelkich budynków mieszkalnych, produkcyjnych czy magazynowych powinna wynosić trzy metry. W przypadku zbiorników większych, tych do pięciu metrów sześciennych, odległość ta wzrasta do pięciu metrów – wyjaśnia specjalista z firmy Wojar S.C.

Trzeba również wspomnieć o odległościach od samej granicy działki. Odpowiednio wynoszą one półtora metra dla mniejszych zbiorników i dwa i pół metra dla większych.

Oddzielne przepisy mówią również o odległościach od innych, takich samych zbiorników. Dla zbiorników o pojemności do 5 metrów sześciennych, odległość ta wynosi 1 metr. Odrębnym regulacjom podlega też dystans od linii wysokiego napięcia. Jeżeli w pobliżu przebiega sieć trakcyjna lub linia elektroenergetyczna do 1 kV, to odległość musi wynosić minimum 3 metry. W przypadku napięcia większego niż 1 kV, optymalny dystans to co najmniej 15 metrów. Warto wiedzieć o tym, że w przypadku zbiorników podziemnych podane wyżej wymiary – z wyłączeniem odległości od linii wysokiego napięcia lub sieci trakcyjnej – zmniejszają się o 50%.

Jakie są wyjątki od zasad dotyczących stawiania zbiorników

Powyższe przepisy mogą być nieco kłopotliwe dla właścicieli nieco mniejszych działek. Dlatego też istnieją pewne odstępstwa od ogólnie przyjętych wymagań. Zbiornik na gaz płynny może stać nieco bliżej, niż wymagają przepisy, pod warunkiem, że między zbiornikiem a budynkiem znajduje się wolno stojąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego, posiadająca odpowiednie do sytuacji parametry. Wtedy wymagany dystans skraca się do 1,5 metra odnośnie mniejszych zbiorników i do 2,5 metra jeśli zbiornik jest większy.

Inne wymagania dotyczące zbiorników

Nie można umieszczać zbiorników w zagłębieniach terenu oraz w miejscach podmokłych. Ponadto zbiornik powinien być umieszczony w odległości 5 metrów od wszelkich rowów, wpustów kanalizacyjnych i studzienek. Logicznym faktem jest także sprawa dogodnego dojazdu samochodu cysterny do zbiornika w celu jego napełnienia. A cysterny mają zasięg tankowania do 40 m od miejsca możliwego postoju.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy