Materiał Partnera

Czym różni się umowa rezerwacyjna od umowy deweloperskiej?

Czym różni się umowa rezerwacyjna od umowy deweloperskiej?

Kupując mieszkanie od dewelopera, czyli na rynku pierwotnym, trzeba się przygotować na konieczność dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich będą podpisywane na równych etapach transakcji umowy z deweloperem. Najważniejsze z nich są najpierw umowa rezerwacyjna, a później, już na koniec transakcji, umowa deweloperska. W artykule dokładniej opisujemy oba rodzaje umów i tłumaczymy, czym się między sobą różnią.

Podstawy zawarcia umowy rezerwacyjnej przed zakupem mieszkania

Pierwszą umową, jaką trzeba podpisać z deweloperem w trakcie kupowania mieszkania jest umowa rezerwacyjna.  W podpisanej umowie rezerwacyjnej obie strony mają możliwość określenia swoich praw i obowiązków. Jedynym warunkiem jest to, żeby wszystkie ustalenia były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co ważne, umowy rezerwacyjne nie zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym i w większości przypadków ich dokładne zapisy są ustalane przez firmę deweloperską, która w związku ze swoim doświadczeniem jest w stanie najlepiej określić, jakie zapisy na pewno w takim dokumencie powinny się znaleźć, żeby obie strony transakcji miały zapewnione swoje interesy. Co jest również bardzo ważne, umowy rezerwacyjne nie muszą być zawierane w formie aktu notarialnego.

Co to jest umowa rezerwacyjna?

A czym dokładnie jest umowa rezerwacyjna? Na to pytanie odpowiedział nam nasz rozmówca, doradca klientów z firmy Nowa Deweloper w Częstochowie, która obecnie realizuje wiele inwestycji budowlanych w Częstochowie:

Podpisana umowa rezerwacyjna jest dla klienta gwarancją, że deweloper przez określony czas nie będzie oferował i  nie sprzeda wybranego przez klienta mieszkania innym osobom. Co jest jednak bardzo ważne, żeby móc podpisać umowę rezerwacyjną, trzeba być naprawdę zdecydowanym na zakup danej nieruchomości. Praktyką jest już, że warunkiem podpisania takiej umowy jest wpłata opłaty rezerwacyjnej. Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ później, przy podpisywaniu już umowy deweloperskiej, zostanie ona zaliczona do ceny mieszkania. Opłata rezerwacyjna przepadnie więc wyłącznie w przypadku zrezygnowania przez klienta z zakupu mieszkania, z powodu który nie został uwzględniony w umowie rezerwacyjnej.

Co to jest umowa deweloperska?

A czym w takim razie jest umowa deweloperska? Podpisanie tego dokumentu jest ostatnim etapem zakupu mieszkania z rynku pierwotnego. W umowie tej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia po zakończeniu inwestycji praw do mieszkania na nabywcę. Z kolei nabywca zobowiązuje się do spełnienia określonego w umowie świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Umowa deweloperska nie jest co prawda jeszcze umową, która ostatecznie przenosi prawo własności mieszkania na nabywcę, ale daje nabywcy prawo roszczenia o to, żeby po zakończeniu realizacji budowy deweloper przeniósł na niego prawa własności nieruchomości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy