Materiał Partnera

Czy przepompownie dla przydomowych oczyszczalni ścieków poprawiają skuteczność biologicznego oczyszczania?

Czy przepompownie dla przydomowych oczyszczalni ścieków poprawiają skuteczność biologicznego oczyszczania?

Przepompownie dla przydomowych oczyszczalni ścieków bezpośrednio nie wpływają na procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Natomiast poprawiają, a często wręcz są warunkiem poprawnej pracy biologicznych i drenażowych oczyszczalni ścieków. Wiedza o tym, jak działa i na jakie procesy wpływa przepompownia ścieków pozwala dokonać optymalnego wyboru typu oczyszczalnia oraz znacznie efektywniej eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Przepompownia ścieków może być skomplikowanym zestawem maszyn, urządzeń sterowniczych, automatyki oraz potężnych zespołów pomp lub stosunkowo niewielką studzienką z jedną lub dwoma pompami zanurzeniowymi. Niezależnie od tego, jakiej wielkości jest to obiekt, zasada i cel działania w ogólnych założeniach jest dokładnie taka sama.    

Do czego służą przepompownie ścieków?  

Podstawową funkcją przepompowni ścieków jest gromadzenie w zbiorniku kolejnych zrzutów ścieków, które mogą napływać z jednego lub kilku źródeł. Zależnie od tego, jaką formę pozbywania się ścieków bytowo-gospodarczych stosujemy, gromadzące się w studzience przepompowni nieczystości są wypompowywane do kanalizacji publicznej, dużej zbiorczej przepompowni sieciowej lub kierowane do przydomowej oczyszczalni. 

Przepompownia pozwala odprowadzać ścieki nawet wtedy, gdy niemożliwe jest zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej. Typowe przykłady takich sytuacji, to potrzeba odprowadzenia ścieków z pomieszczeń znajdujących się pod powierzchnią gruntu (piwnice, garaże) oraz budynków wzniesionych w zagłębieniach terenu (często nitka kanalizacji ściekowej znajduje się wyżej od wyprowadzenia ścieków z budynku). System wielu połączonych ze sobą przepompowni pozwala transportować ścieki nawet na znaczne odległości oraz w trudnym terenie (np. na kamienistym czy skalistym podłożu).  

Jak zbudowana jest przepompownia dla przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Przepompownie ścieków dla przydomowych oczyszczalni nie są urządzeniami przesadnie skomplikowanymi. W skład każdej z nich wchodzi studzienka z dopływem ścieków, pompą zanurzeniową (lub dwoma pompami) i odprowadzeniem ścieków. Zbiornik przydomowej przepompowni jest najczęściej posadowiony w glebie, a dostęp do pomp można uzyskać po otwarciu włazu znajdującego się na powierzchni ziemi. 

Jeżeli zależy nam na łatwości montażu, trwałości oraz pełnym bezpieczeństwie (stuprocentowa szczelność) przepompowni, to optymalnym rozwiązaniem będzie studzienka wykonana z tworzyw sztucznych. Produkty formowane rotacyjnie odznaczają się niewrażliwością na większość agresywnych substancji chemicznych oraz bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – mówi specjalista z firmy Metria Komfortowym, a do tego ekonomicznie atrakcyjnym rozwiązaniem, jest zamówienie studzienki z pełnym wyposażeniem, czyli kompletnej przepompowni dla przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Zarządzanie pracą przepompowni jest możliwe dzięki układowi sterowania (niewielka szafka sterownicza montowana w łatwo dostępnym miejscu poza zbiornikiem przepompowni, np. na ścianie budynku mieszkalnego). Oczywiście przepompownia wymaga też doprowadzenia zasilania.

Jak przepompownia wpływa na pracę przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Jak już zostało powiedziane przepompownia nie bierze bezpośredniego udziału w procesie oczyszczania ścieków, jednak ma znaczący wpływ na jego przebieg. Dobrze zaprojektowane i wysterowane przepompownie dla przydomowych oczyszczalni pozwalają w zauważalnym stopniu stabilizować objętość i częstotliwość zrzutów ścieków do oczyszczalni (konkretnie do osadnika wstępnego). Jest to szczególnie ważne przy oczyszczalniach biologicznych wykorzystujących osad czynny, które są wrażliwe na nierównomierny dopływ nieczystości (szczególnie szkodliwe są przerwy). Należy jednak pamiętać, że przepompownia nie rozwiąże problemu dłuższych przerw w zrzucie ścieków.  

Stabilizowanie ilości zrzucanych ścieków to niejako “wartość dodana”. Podstawową funkcją przepompowni jest sprawne dostarczanie ścieków do przydomowej oczyszczalni – nawet wtedy, gdy znajduje się ona dużo powyżej poziomu wyprowadzenia ścieków z budynku i nie można wykorzystać kanalizacji grawitacyjnej. Przepompownie dla przydomowych oczyszczalni są koniecznym wyposażeniem instalacji drenażowych, stosowanych na gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, iły) lub podmokłych (wysoki poziom lustra wód gruntowych). Niezależnie od warunków terenowych trzeba zachować przepisową odległość 1,5 m pomiędzy drenażem a lustrem wód gruntowych. Gdy wody gruntowe są tuż pod powierzchnią ziemi, konieczne jest tworzenie sztucznych wzniesień (kopców, skarp), które po odpowiednim napowietrzeniu stają się miejscem rozwoju bakterii aerobowych (tlenowych) odpowiedzialnych za redukcję materii organicznej do prostych związków chemicznych, czyli oczyszczanie ścieków. Chcąc dostarczyć podczyszczony w osadniku gnilnym ściek do kopca nie obejdziemy się bez przepompowni. 

Podsumowując warto zauważyć, że wielu użytkowników nie zetknie się nigdy z tematem przepompowni dla przydomowych oczyszczalni. Jednak nie brakuje też sytuacji, w których przepompownia ścieków jest warunkiem koniecznym korzystania z własnej oczyszczalni. Jeżeli nie mamy pewności, do której kategorii należy nasz przypadek, najlepiej zwrócić się o poradę do specjalisty.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy