Artykuł sponsorowany

Charakterystyka tłumaczeń dokumentacji przetargowej

Charakterystyka tłumaczeń dokumentacji przetargowej
Niejednokrotnie za sukces inwestycji odpowiada manager, który robi co w jego mocy, aby dopilnować wszystkich etapów przedsięwzięcia. Bardzo istotnym punktem są wszelkie formalności związane z dokumentacją przetargową, takie jak jej profesjonalne przetłumaczenie. Sprawdźcie, czym powinno się charakteryzować tłumaczenie dokumentacji przetargowej.

Czym jest dokumentacja przetargowa?

Dokumentacja przetargowa potrzebna jest w przypadku postępowań prowadzonych, jak sama nazwa wskazuje, w trybie przetargu. Wymagana jest ona przez Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji przedmiot zamówienia powinien być opisany dokładnie i w sposób wyczerpujący, aby strony biorące udział w przetargu mogły wystawić odpowiednio dopasowane do niego oferty. Podstawowym elementem w dokumentacji przetargowej jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zawiera informacje dotyczące podmiotu organizującego przetarg, stawianych potencjalnym wykonawcom wymagań, terminów składania ofert oraz wytycznych dotyczących ich oceny. Dokumentacja ta musi być jawna dla każdego zainteresowanego złożeniem oferty przetargowej podmiotu. Zazwyczaj SIWZ znaleźć można na stronie internetowej zamawiającego, bądź z Biuletynu Informacji Publicznej.

Po co tłumaczy się dokumentację przetargową?

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, wykonawcy muszą złożyć oferty w języku polskim. Od tej reguły jest jednak wyjątek, a mianowicie zgoda na sporządzenie oferty w obcym języku wyrażona przez podmiot ogłaszający przetarg.
Tłumaczenie dokumentacji przetargowej w dużym stopniu wpływa na rozwój danej inwestycji, toteż musi być wykonane profesjonalnie, precyzyjnie i jednoznacznie. Z tego powodu należy powierzyć tę usługę zaufanemu, rzetelnemu i w pełni zaangażowanemu tłumaczowi, który posiada doświadczenie w tej dziedzinie – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący agencję tłumaczeń 100 AT.

Czym charakteryzuje się tłumaczenie dokumentacji przetargowej?

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej nie musi być poświadczone, zatem przekład można zlecić tłumaczowi bez uprawnień tłumaczenia przysięgłego. W przypadku dokumentacji przetargowej zazwyczaj tłumaczy się takie jej elementy, jak:
  • warunki przetargowe – jasno definiują warunki udziału w przetargu,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia – szczegółowa część, zwykle zawiera specyfikację techniczną i regulacje prawne dotyczące procedur uczestnictwa w przetargu,
  • specyfikacja techniczna – najbardziej obszerna część dokumentacji, która zazwyczaj obejmuje szczegółowe opisy,
  • regulacje prawne – szczegółowy opis procedur dotyczących uczestnictwa, definiujący zasady oraz warunki dopuszczenia ofert do przetargu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy