Artykuł sponsorowany

Budowa domu, krok 1: wybór działki

Budowa domu, krok 1: wybór działki

Z punktu widzenia budowy domu, pierwszą kluczową kwestią jest wybór działki. To zdecydowanie bowiem od jej parametrów zależą wymiary i usytuowanie budynku oraz wszelkie rozplanowanie na jej powierzchni naszej życiowej inwestycji. Dlatego musimy wiedzieć, co należy wziąć pod uwagę na tym etapie budowy domu. Na czym polega wybór działki budowlanej?

Wybór działki: etapy

Wybierając działkę, trzeba zwrócić uwagę na wiele istotnych spraw.

1. Po pierwsze, decyzja powinna być przemyślana, jeśli chodzi o dobór odpowiedniego terenu pod budowę naszego przyszłego domu. Głównie ważne staje się poznanie możliwości gruntowych tego terenu, w czym niezawodne są badania geotechniczne. Należy zwłaszcza uważać, czy nie stanowi on pozostałości po wyrobiskach piasku lub żwiru oraz po hałdach w przypadku gruntów nasypowych. Niebezpieczny teren to też ten po dawnym wysypisku śmieci czy na bazie glin, ił czy torfu. Wykonanie fundamentów na tego rodzaju niepewnych działkach z pewnością podniesie koszty budowy.

Wybór terenu ma też kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiednich efektów wizualnych naszej posiadłości. O wiele bardziej ciekawe zagospodarowanie działki uzyskamy na stoku, ale z kolei to działki płaskie są łatwiejsze i tańsze w ich urządzeniu.

2. Ważne z punktu widzenia późniejszego użytkowania domu okazuje się być podłączenie go do istniejących sieci uzbrojenia w pobliżu. Koszty zwłaszcza wzrosną, gdy będziemy musieli samodzielnie doprowadzić na naszą działkę prąd czy kanalizację z bardzo odległych źródeł. Dlatego w tym celu przede wszystkim sprawdzić trzeba, czy istnieje na danym terenie sieć elektryczna oraz sieć gazowa. Poza tym też w przypadku nieodpowiedniej jakości wód gruntowych liczy się podłączenie budynku do wodociągu, a jeśli zwłaszcza nie planujemy budowy szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków, również ważne są możliwości podłączenia się do istniejącej już kanalizacji.

3. Niemniej istotną sprawą wydaje się odpowiednie usytuowanie działki względem poszczególnych stron świata. Wtedy możliwe będzie na niej takie położenie budynku, który elewacją ogrodową zostanie zwrócony na południe, a stroną frontową na północ. Jeśli działka będzie się charakteryzowała takim położeniem, wówczas każde z pomieszczeń będzie odpowiednio nasłonecznione w różnych porach dnia i będziemy mogli z pewnością zaoszczędzić na ogrzewaniu.

4. Wreszcie pozostaje kwestia rozmiarów i kształtu działki, gdyż to właśnie od nich zależy głównie rozplanowanie budowy domu. Szerokość działki powinna pozwalać na wybudowanie na niej budynku w odpowiednim odstępie od jej granic i we właściwej odległości od kolejnej działki. Musiałby być to więc co najmniej 16-20-metrowa posesja. Kwestie te bowiem regulują zalecenia z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z wymaganiami odległości te „nie mogą być mniejsze niż 4 m – w przypadku ściany z oknami – i 3 m – w przypadku ściany bez okien”, a możliwość postawienia budynku bliżej granicy (jednak nie bliżej niż 1,5 m) istnieje tylko wówczas, gdy na sąsiedniej działce stoi już budynek bliżej granicy niż 3 metry.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy