Co sprawia, że przygotowywanie posiłków w kuchni jest wygodne? Każdy odpowie, że idealnie dopasowany do naszych potrzeb i przyzwyczajeń roboczy blat kuchenny. Racja, bowiem wysokość, na której jest on zainstalowany, sprawia, że praca na nim jest wygodna i komfortowa. Zbyt niski blat przez konieczność nieustannego zginania się szybko przyprawi nas o ból kręgosłupa, zaś zbyt wysoki znacznie utrudni nam roboty kuchenne, zmuszając do zadzierania w górę rąk. Spójrzmy zatem, jak powinny zastać zamontowane w naszej kuchni blaty kuchenne, aby jak najlepiej wywiązywały się ze swoich zadań.

Standardowe nie zawsze znaczy idealne

Przeważnie blaty kuchenne montowane są na szafkach na wysokości 85-90 cm.  Czy te uśrednione wymiary zawsze są idealne? Wątpliwe… Nie wszyscy przecież jesteśmy jednakowego wzrostu! Czy wyobrażamy sobie 200 cm koszykarza przygotowującego na stojąco kanapki na blacie umieszczonym na 85 cm? Absolutnie! Z tego powodu blat kuchenny powinien zostać zamontowany na takiej wysokości, jaka jest najwygodniejsza dla osoby najczęściej na nim pracującej.

Inną ważną cechą indywidualną, która przesądzać powinna o położeniu blatu kuchennego jest długość ramienia jego głównego użytkownika. Zginając je i sprawdzając, gdzie przestrzeń między przyszłym blatem a łokciem wynosić będzie 10-15 cm, obliczymy najlepsze miejsce na jego instalację.

Wysokość na jakiej umieścimy blat kuchenny zależeć musi również od pełnionych przez niego funkcji. Pamiętajmy, że prócz bycia miejscem przygotowania posiłków i ich spożywania, stoją na nim różne, używane przez nas przedmioty jak: mikrofalówka czy frytkownica oraz zamontowane są w nich zlewy czy płyty grzewcze. Nie wolno nam o tym zapomnieć, bowiem znawcy ergonomii zalecają, aby blat kuchenny, w którym zamontowano tę ostatnią znajdował się niżej niż miejsce przygotowywania jedzenia.

Blat kuchenny powinniśmy zaplanować tak, aby dostosowany był do naszych potrzeb w rozumieniu czynności na nim wykonywanych .Zastanówmy się zatem przed jego montażem, co robimy w kuchni najczęściej i w jaki sposób? Czy jemy w niej, czy jedynie przygotowujemy posiłki? Czy wałkujemy ciasta lub pizze? Czy potrzebujemy barku?

Czy kuchenne prace wykonujemy stojąc, czy siedząc? Od odpowiedzi na te pytania uzależnijmy sposób montażu blatu, bowiem każda z wymienionych czynności wymaga innej jego wysokości.

Aby było wygodnie

Ergonomia zajęła się obliczeniem wysokości, na której należy zamontować blat kuchenny, aby wygodnie, a także wydajnie nam się na nim pracowało. Do lamusa możemy odłożyć standardowe 85-90cm, a w zależności od prac wykonywanych na jego powierzchni, umieśćmy go na:

  • 70-75 cm, gdy służyć ma nam on za stół lub miejsce wykonywania różnych prac na siedząco;
  • 70-80 cm, jeżeli mamy zamiar na nim prowadzić prace kuchenne, w czasie których naciskamy z góry, przykładowo: wałkowanie czy ugniatanie ciasta;
  • 89-91 cm, gdy chcemy przy nim pracować, stojąc albo opierając się, jak podczas mieszania czy ucierania;
  • 90-100 cm, jeżeli robota wymagać będzie stania, np. krojenie czy siekanie;
  • 110-115 cm, gdy blat kuchenny ma pełnić funkcję barku, miejsca na przeglądanie książek czy do jedzenia na stojąco.

Dodatkowo pamiętajmy o wspomnianej już wcześniej zasadzie – blat kuchenny z płytą do gotowania należy umiejscowić niżej niż blat roboczy do przygotowywania posiłków.

Blat kuchenny wielofunkcyjny

Jeżeli w kuchni wykonujemy wiele wskazanych wyżej czynności, zastanówmy się nad montażem w niej blatów, które będą umiejscowione na różnych wysokościach. Jeżeli nie chcemy instalować kilku powierzchni roboczych, warto rozważyć montaż blatu wielofunkcyjnego. Cechuje się on tym, że jego wysokość różnicowana jest poprzez obniżanie lub podwyższanie na pewnym jego odcinku. Jest to użyteczne rozwiązanie nie tylko z racji na wygodę, ale również wówczas, gdy z kuchni korzystają osoby znacznie różniące się wzrostem np. dorośli i dzieci.

Jak wysoko zamontować blat kuchenny?
Oceń post