Pan Zdzisław z Lublina wysłał do nas takie oto pytanie: Czy możliwe jest uzyskanie zwiększonego przydziału mocy do domu? W miarę możliwości spróbujemy udzielić satysfakcjonujących wyjaśnień w tej sprawie.

W jakim celu zwiększać przydział mocy?

Najpierw trzeba się upewnić, czy posiadamy wystarczający przydział mocy dla naszego domu, bo w przypadku podłączenia pochłaniających sporo prądu nowych urządzeń, może wydać się ona niewystarczająca. Zwłaszcza jeśli chcemy na raz używać sporo takich urządzeń, może to prowadzić nawet do wysadzenia bezpieczników.  Pamiętajmy, że odbiorniki prądu zużywające dużo energii, jak kuchenka, bojler, pralka, zmywarka to zapotrzebowanie na energię rzędu 8-10 kW. Jeśli chodzi o drobniejsze urządzenia, przewidzieć trzeba również minimum 3 kW. Obliczając moc potrzebną do obsługi wszystkich urządzeń i ogrzewania, wychodzi nawet do 25 kW. Jednak nigdy nie są one na szczęście używane wszystkie na raz, a więc zużycie energii utrzymuje się na poziomie 15-20 kW.  Warto kwestią przydziału mocy zainteresować się również, gdy zamierzamy zmienić ogrzewanie na elektryczne, bo tylko jedynie w sytuacji korzystania z innych źródeł energii cieplnej (gaz, węgiel) wystarczy moc do ok. 10-12 kW. Przydział mocy sprawdzić można w dotychczasowej umowie na dostarczaną energię lub na bezpieczniku.

Podstawa to wniosek

W przypadku gdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani przydziałem mocy, jaki otrzymaliśmy do naszego domu, wówczas możemy wystąpić z prośbą o jego zwiększenie. Okazuje się, że zgłoszenie chęci zwiększenia przydziału mocy do naszego domu, wcale nie jest takim łatwym zadaniem i związane jest z określonym przebiegiem niezbędnych do osiągnięcia tego celu czynności.  Przede wszystkim należy wystosować odpowiedni wniosek o określenie warunków technicznych w przypadku zmiany sposobu zasilania obiektu (w tym przypadku zwiększenia mocy) i złożyć go do właściwego Zakładu Energetycznego, który jest dostawcą energii do danego obiektu lub do siedziby danego Rejonu Dystrybucji Energii. We wniosku należy podać moc przyłączeniową jako maksymalną moc czynną (wyrażona w Kw), jaką chcemy pobierać. Określić ją należy poprzez oszacowanie, jaką moc mogą mieć włączone jednocześnie urządzenia w naszym domu. Wniosek można pobrać z Zakładu Energetycznego obsługującego daną okolicę lub z jego strony internetowej i nadesłać pocztą lub złożyć osobiście, a także z Biura Obsługi Klienta danego Rejonu Dystrybucji Energii.

Dalsze wymagania

Warunki techniczne wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z umową przyłączeniową. Umowa taka zawiera zwykle wysokość opłaty za zwiększoną moc oraz termin realizacji jej postanowień i termin jej ważności. Po podpisaniu umowy otrzymamy fakturę VAT z kwotą do zapłaty za zwiększoną moc, którą należy uiścić. Należy wtedy przystosować instalację elektryczną do nowej mocy, za co odpowiedzialny powinien być odpowiednio wykwalifikowany elektryk, posiadający uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (do 1 kV). To on również wypełnić musi oświadczenie o stanie technicznym instalacji, które przedkładamy jako dowód gotowości naszej instalacji. Wówczas Zakład Energetyczny przejdzie do dokonania zmian w układzie pomiarowym i w zabezpieczeniach przedlicznikowych.

Ograniczenia i opłaty

Trzeba jednak uważać ze zwiększaniem przydziału mocy w naszym domu, gdyż dane rejony energetyczne wprowadzają określone ograniczenia. Głównie dzieje się tak ze względu na dopuszczalne obciążenie istniejącej sieci lub transformatora. W przypadku wykonania przyłącza nie bez przyczyny też rejon energetyczny zobowiązuje nas do zawarcia umowy o dostawę prądu. Wtedy niezbędne staje się bowiem zamontowanie licznika, w wyniku czego musimy zaś ustawić skrzynkę licznikową na własny koszt, a także zamontować określoną w projekcie aparaturę zabezpieczającą i sterującą. Opłata za przyłącze zależy zawsze od zamówionej mocy, więc warto najpierw się rozeznać w tym, jaką moc przepuszczają poszczególne bezpieczniki.

Oceń post