Samowola budowlana jest przeprowadzaniem prac budowlanych bez wcześniejszego załatwienia niezbędnych formalności. Kategoria ta obejmuje nie tylko zbudowanie całego domu bez pozwolenia na budowę, lecz także rozbudowanie go, jego przebudowę, przeprowadzony bez zgłoszenia remont czy zmianę sposobu użytkowania go (np. przerobienie domu mieszkalnego na sklep). Co gorsza, samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, zatem nawet po wielu latach inspektor nadzoru budowlanego może nakazać nam rozbiórkę budynku lub jego części. Jak tego uniknąć? Zalegalizujmy samowolę budowlaną!

Legalizacja samowoli budowlanej

Aby samowola budowlana mogła zostać zalegalizowana, powinna spełniać warunki stawiane budynkom przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i być zbudowana według przepisów Prawa Budowlanego. Zalecenia te spełnia większość obiektów budowlanych nielegalnie postawionych, dlaczego zatem tak niewiele osób chce je legalizować? Powód jest banalny – niebotyczne koszty wiążące się z ich legalizacją. Opłaty legalizacyjne niekiedy kilkukrotnie przewyższają koszt budowy danej budowli, zatem dostosowanie się do nakazu rozbiórki jest w takim wypadku bardziej opłacalne.

Pamiętajmy bowiem, gdy składamy wniosek, aby nasza samowola budowlana została zalegalizowana jeszcze przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego albo, jeżeli nasz budynek nie został jeszcze ukończony, przed wydaniem pozwolenia na wznowienie robót, będziemy musieli uiścić opłatę legalizacyjną wyliczoną przez inspektora nadzoru budowlanego. Niezapłacenie jej w nakazanym terminie skutkuje natychmiastowym nakazem rozbiórki.

Kto ustala opłaty legalizacyjne?

Pomimo że nowelizacja Prawa Budowlanego uprościła procedury legalizacji samowoli budowlanej, nie wniosła żadnych zmian do cennika opłat za nią. Nadal osoby, które chcą, aby ich samowola budowlana uprawomocniła się, zapłacą bardzo dużo.

Opłaty legalizacyjne wylicza inspektor nadzoru budowlanego, opierając się na dołączonym do ustawy Prawo Budowlane taryfikatorze. Według niego legalizacja samowoli budowlanej kosztuje pięćdziesiąt razy więcej niż cena za dokonanie obligatoryjnej kontroli budynku w momencie oddawania go do użytku.

Sposób wyliczania wysokości opłaty legalizacyjnej

Pamiętajmy, że koszt legalizacji samowoli budowlanej nie jest zależny od wielkości przewinienia. Dla inspektora nadzoru budowlanego nie ważne jest, czy nielegalnie zbudowaliśmy dom czy dobudowaliśmy jedynie taras. Cenę legalizacji wyliczy on w zależności od powierzchni obiektu budowlanego oraz wysokości opłaty zawartej w taryfikatorze w Prawie Budowlanym.

Wysokość opłaty legalizacyjnej wylicza się, mnożąc podwyższoną pięćdziesięciokrotnie opłatę wynoszącą według ustawy 500 zł przez współczynnik kategorii budynku i współczynnik wielkości obiektu.

Według tych wyliczeń za legalizację budynku gospodarczego należy zapłacić około 25 tys. zł, za uprawomocnienie budowy domu jednorodzinnego 50 tys. zł, zaś budynku wielorodzinnego – ponad 200 tys. zł. Niewiele tańsza będzie legalizacja dobudowanego do budynku tarasu, za co inspektor zażądać może, w zależności od jego powierzchni, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak widzimy, legalizacja samowoli budowlanej nie jest tanim procesem. Zastanówmy się zatem, jeśli budujemy dom, dobudowywujemy do niego taras czy balkon, co nam się bardziej opłaca – stracić trochę czasu na formalności i opłacić inspektora nadzoru budowlanego czy później płacić bajońskie sumy za legalizację samowoli budowlanej albo, w ostateczności, dokonać rozbiórki naszego dzieła?

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?
Oceń post