Czy wiesz, że od 21 grudnia 2010 obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 229, poz. 1498)? Dzięki ustaleniom w niej zawartym  samorządy dopłacą bowiem do inwestycji proekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii.  I nie chodzi tu jedynie o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych.

Kto może skorzystać ze środków na dofinansowanie inwestycji ekologicznych?

W myśl nowych przepisów o gminne dofinansowanie inwestycji ekologicznych ubiegać się będą mogli:

  • mieszkańcy gmin, budujący domy jednorodzinne
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • stowarzyszenia i fundacje
  • przedsiębiorcy

Sposób uzyskania przez nich dotacji, wzór wniosku i umowy o dofinansowanie inwestycji ekologicznych ma określać swoją uchwałą rada gminy za pomocą stosownej uchwały. Pamiętajmy przy tym, że nowelizacja ustawy nie podała konkretnych reguł odnośnie do metod i kwot tych dotacji, dlatego też mogą być one odmienne w każdej jednostce samorządowej.

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy?

Pierwszą poważną zmianą wprowadzoną dzięki nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska jest umożliwienie mieszkańcom gminy starania się o dofinansowanie inwestycji ekologicznych innych niż instalacja kolektorów słonecznych. Przed jej wejściem w życie jedynie kupno i montaż solarów mogły być dotowane z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem było zaciągnięcie kredytu w jednym z banków, mających umowę z NFOŚiGW. Obecnie dofinansowania z budżetu gminy na inwestycje proekologiczne i termomodernizacje są wypłacane w ramach dotacji celowych i nie potrzeba już do nich zaciągania kredytu.

Co obejmie gminne dofinansowanie inwestycji ekologicznych?

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziło samorządowe dofinansowanie inwestycji ekologicznych w wielu zakresach, dzięki czemu możemy ubiegać się o dotację na prace takie jak:

  • montaż kolektorów słonecznych
  • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
  • instalacja pompy ciepła
  • usunięcie azbestu
  • prace termomodernizacyjne związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą okien czy unowocześnianiem starej instalacji grzewczej

Mimo że znowelizowana ustawa weszła w życie, nadal nie wszystkie gminy przysposobiły się do nowych zasad. Wiele z nich nadal pracuje nad tworzeniem projektów ustalających reguły udzielenia dotacji lub jeszcze nie zaczęło takich rozważań. Dlatego pamiętajmy, jeśli chcemy zainwestować w odnawialne źródła energii, zorientujmy się, czy nasza gmina posiada już projekt dotowania takich czynności i pomysł na dofinansowanie inwestycji ekologicznych.

Oceń post