Od 1 stycznia 2009 roku certyfikat energetyczny muszą mieć wszystkie budynki, zarówno te nowo wybudowane, jak i te, które już istnieją. Certyfikat energetyczny określający energochłonność budynków został wprowadzony zgodnie z dyrektywą unijną EPD 2002/91/WE.

Podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą te przepisy jest ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373).

Co to jest certyfikat energetyczny nieruchomości?

Certyfikat energetyczny (inaczej świadectwo energetyczne) jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej i polega na przyporządkowaniu danemu budynkowi odpowiedniej klasy energetycznej (A, B, C, D, E lub F).

Taka charakterystyka energetyczna budynku jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej – także oświetlenia.

Klasyfikacja energetyczna budynków

Klasa energetyczna nieruchomości określa jej jakość energetyczną i dzięki niej wiemy, czy dany budynek jest dobrze zabezpieczony przed utratą ciepła, czy też będziemy musieli jeszcze sporo w niego zainwestować, żeby tę izolację poprawić. Takie opracowanie umożliwi nam oszacowanie wielkości przyszłych kosztów eksploatacyjnych budynku.

Klasa A – budynek niskoenergetyczny – od 20 do 45 kWh/mkw. na rok,

Klasa B – budynek energooszczędny – od 45 do 80 kWh/mkw. na rok,

Klasa C – budynek średnioenergooszczędny – od 80 do 100 kWh/mkw. na rok,

Klasa D – budynek średnioenergochłonny – od 100 do 150 kWh/mkw. na rok,

Klasa E – budynek energochłonny – od 150 do 250 kWh/mkw. na rok,

Klasa F – budynek bardzo energochłonny – ponad 250 kWh/mkw. na rok.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat. Nie może go wystawić projektant budynku, jego właściciel, kierownik budowy czy zarządca budynku. Dokument ten musi zostać opracowany przez niezależnego licencjonowanego eksperta w dziedzinie dociepleń budynków.

Certyfikat energetyczny
Oceń post