Według zaleceń chińskiej sztuki aranżacji ogrodów drzewom należy umożliwić naturalny rozwój i nie wolno ich przycinać ani w żaden sposób formować. Formowanie i przycinanie drzew jest domeną Japońskich ogrodów i sztuki Bonsai.

Ochronną linię drzew sadzi się zawsze z tyłu budynku, ponieważ z przodu budynku powinien się roztaczać widok niczym nie przysłonięty. Pojedyncze drzewo od frontu czasami sadzi się jako element regulujący lub wypełniający element, którego brakuje w obrysie działki. Ceglane murki znajdujące się od frontu wznoszone dla tych samych celów ochronnych, działają najskuteczniej, kiedy mają zaokrąglone obrzeża. Tutaj jedna bardzo istotna uwaga, ponieważ mur mający otwory kwadratowe (symbolizuje ziemię), a okrągłe (reprezentujące żywioł metalu) dlatego ważne jest również w jakiej części będzie się on znajdował. Projekt ogrodu w Warszawie i jego aranżacja jest odmienna o typowych ogrodów wiejskich. Wiejski teren w zasadzie oferuje już wiekowe drzewa, do którego należy zaaranżować resztę powierzchni, a w Warszawie i jego okolicach starodrzewia brakuje, dlatego prace zaczynają się od samego początku, czyli od nasadzeń odpowiednich drzew. Tutaj jednak są pewne zasady kreacji przestrzeni ogrodu, ponieważ drzewa rosnące w ogrodzie również nie powinny rosnąć w prostej linii, ponieważ uważa się taki układ za niezbyt korzystny.

Dawniej na wiejskiej posesji rozpowszechnione było sadzenie „drzewa domowego”, które sadzono w odpowiednim dla tego celu miejscu dla ochrony domostwa. Tę samą funkcję spełniały drzewa, które od dawna ustawiano na środku wiejskiego placu, dzięki czemu drzewo było nie tylko symbo­lem ochrony, ale też centralnym punktem komunikacji między mieszkańcami wioski. Spośród chińskich roślin na ochronne drzewo wybiera­no odmianę wiecznie zieloną, bardzo długowieczną i płodną. Chińczycy uważają, że do tego celu najlepiej nadaje się cis drzewo iglaste, które ma wielką siłę symboliczną także w kulturze germańskiej. Jednak drzewa iglaste nie pasują do każdego otoczenia. Tam, gdzie brak ich wśród naturalnej roślinności, należy także w ogrodzie preferować raczej drzewa liściaste mimo że na jesieni będziemy musieli sprzątać zwiędłe liście. Do długowiecznych gatunków drzew należą też wierzby i cyprysy. Zapewniają one domowi wieczne szczęście, a także poprzez swoja własną energię stwarzają warunki do zdrowego mieszkania.

Charakterystyka energetyczna sosny, którą bardzo często spotykamy w ogrodach

Dotykanie sosny przy­wraca równowagę emocjonalną, studzi rozgorączkowany umysł.­ Jej pole energetyczne (w pro­mieniu pięciu metrów od pnia) łago­dzi stres i gniew. Przywraca spokój i wew­nętrzną harmonię. Silny zapach sosny sprawia, że drogi oddechowe udrożnią się a oskrze­la lepiej pracują. Żywica sosnowa, wyciąg z igieł i pędów poprawiają krwioobieg, uspokaja nerwy i łagodzi kaszel.

Charakterystyka energetyczna wierzby

Silne promieniowanie pola energetycznego tego drze­wa działa bezpośrednio na ludzką duszę. Trzeba być jednak ostrożnym, bowiem wzmacnia ona dobre, ale też i negatywne uczucia. Może, na przykład, pogłębiać depresję. Herbata z kory wierzby obniża gorą­czkę i działa przeciwbólowo.

Powinniśmy również pamiętać gdy sporządzamy projekt ogrodu, że na Zachodzie powinien mieć kształt kwadratu lub prostokąta. Teren ogrodu, który nie posiada wymienionego naturalnego kształtu można stworzyć poprzez odpowiednie nasadzenie roślin lub nawet wykorzystać do tego celu ozdobne ogrodzenie, aby taki kształt uzyskać. Łagodne łuki, odzwierciedlające kształty gór i naturalne koryta rzek, są kluczową zasadą podczas wykonywania aranżacji ogrodu. Prosta ścieżka biegnąca przez ogród rozprasza zbyt szybko energię „Chi”, dlatego proste jak strzała linie nie są domeną chińskich ogrodów.

Mirosław Mazur

Oceń post