Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych. Zwrot VAT przysługuje ci, jeśli ponosisz wydatki na budowę lub remont budynku albo lokalu mieszkalnego w Polsce. Pieniędzy nie otrzymasz, jeżeli budujesz lub remontujesz w ramach działalności gospodarczej albo jeśli dom jest budowany za granicą.

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest skierowana do osób fizycznych, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku lub lokalu mieszkalnego.

Czy przedsiębiorca dostanie zwrot VAT?

Prawo do zwrotu części tych wydatków przysługuje jednak pod warunkiem, że są to inwestycje prywatne, to znaczy ani budowa, ani remont nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej obciążonej podatkiem od towarów i usług. O zwrot nie mogą się ubiegać przedsiębiorcy; w ich przypadku funkcjonuje inny mechanizm rozliczenia VAT.

Czy o zwrot VAT może się ubiegać obcokrajowiec?

O zwrot może wystąpić każdy, niezależnie od tego, czy płaci jakiś podatek – na przykład dochodowy lub od nieruchomości – czy też nie. Może go otrzymać obcokrajowiec lub Polak mieszkający na stałe za granicą, jeżeli ponosi wydatki wymienione w ustawie na budowę lub remont budynku albo lokalu mieszkalnego w Polsce.

Czy zwrot VAT przysługuje, gdy budowa jest za granicą?

Budowa za granicą, nawet z materiałów kupowanych w Polsce, nie jest objęta systemem zwrotu z uwagi na to, że składając wniosek, należy jednocześnie dołączyć do niego pozwolenie na prace budowlane w rozumieniu przepisów polskiego prawa budowlanego.

Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak remontu lokalu lub budynku mieszkalnego położonych za granicą. Ustawa o zwrocie wydatków nie określa, że chodzi wyłącznie o budynki położone w Polsce. Ponieważ remont nie wymaga pozwolenia na budowę, a jednocześnie przepisy o zwrocie VAT nie wymagają udokumentowania zgłoszenia remontu, zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu lokalu położonego za granicą umożliwia wystąpienie o zwrot wydatków.

Stella Brzeszczyńska

Zwrot VAT za materiały budowlane
Oceń post